Heijkoop Groep Locatie

e.: info@heijkoopgroep.nl      t.:050 525 00 50

Home
Diensten
Debiteurenbeheer
Buitengerechtelijke incasso
Juridische incasso
Deurwaardersdiensten
MKB Incassoscan
Detachering
Over Heijkoop
Wie zijn wij?
Geschiedenis
MVO en betrokkenheid
Vacatures
   Commercieel medewerker
   binnendienst

   Accountmanager New Business
Contact

 

Disclaimer        Privacystatement         Site-overzicht

Copyright © 2018 Heijkoop & Partners - Gerechtsdeurwaarder/incasso Groningen.

Incassokosten berekenen

 

    Openingstijden

Openingstijden:

Ma-Vr van
08.30 - 17.00 uur

    Telefonisch bereikbaar

Telefonisch
bereikbaar:

Ma-Vr van
08.30 - 16.30 uur


 

        Waarom Heijkoop?

AdresLaan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
Telefoonnummer

050 525 00 50

E-mail

info@heijkoopgroep.nl

Twitter     LinkedIn

 

Nieuws

 

18 juni 2012

Wet normering Buitengerechtelijke incassokosten 

Per 1 Juli 2012 is de Wet normering Buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. Dit betekent dat er wijzigingen door u zullen moeten worden aangebracht in de wijze waarop u uw klanten aanmaant.

Wat moet ik dan doen?

 

Het volgen van de regels voortkomende uit de intreding van deze wet is noodzakelijk voor toewijzing van de incassokosten door de rechter en dus voor uw kosten!!

Vanaf het moment dat uw particuliere debiteur niet betaalt staat de hoogte vast van de incassokosten en deze zijn vastgelegd in een staffel.

In de volgende staffel staat de hoofdsom met de percentages aan incassokosten:

HOOFDSOM                                                                       INCASSOKOSTEN

Vorderingen tot     € 2.500,00                                                               15 % (minimum € 40,-)

€ 2.500,00 t/m € 5.000,00                                                                    10 %

€ 5.000,00 t/m € 10.000,00                                                                    5 %

€ 10.000,00 t/m € 200.000,00                                                                 1%

>€ 200.000,00                                                                                      0,5 % (maximum € 6.775,-)

Rekenvoorbeeld

Hoofdsom € 25.000,- bedraagt, dan zijn de incassokosten alsvolgt:

Over de eerste               € 2.500,-                                                             €  375,-

Over                             € 2.500,- t/m  €   5.000,-                                      €  250,-

Over                             € 5.001,- t/m  € 10.000,-                                      €  250,-

Over                             € 10.001,- à € 25.000,-                                         €  150,-

Totaal bedrag incassokosten:                                                                      € 1025,-

De incassokosten mogen enkel over de hoofdsom gerekend worden. Als u niet expliciet in uw algemene voorwaarden heeft opgenomen dat uw debiteur in gebreke is dient u een ingebrekestelling te versturen om uw debiteur hiervan in kennis te stellen.

Nadat uw debiteur in gebreke is, dient deze een laatste schriftelijke aanmaning te krijgen. De gestelde betalingstermijn moet 14 dagen zijn en gaat in op de dag na de aanmaning. In deze brief dient u melding te maken van de hoogte van de incassokosten bij non-betaling en dat de vordering dan ter incasso uit handen geven zal worden aan Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders.

Pas na deze 14 dagen mogen er incassokosten worden gerekend.  

Met betrekking tot de BTW over de incassokosten, bepaalt de nieuwe wetgeving dat deze alleen geïnd kan worden wanneer u deze niet kan verrekenen met de belastingdienst en de vordering laat incasseren door Heijkoop & Partners gerechtsdeurwaarders.

Heeft u nog vragen of heeft u behoefte aan een voorbeeld van brieven omtrent deze wijzigingen neemt u dan contact met ons op via contactgegevens.

Hieronder vindt u een printbaar document die u kunt gebruiken als naslagwerk omtrent de WIK.

Informatieblad Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

 

huis

 

kbvg

 

Schrijf u in voor de Masterclass
 

header
header
Heijkoop & Partners
Heijkoop & Partners
Juridisch adviesJuridisch advies
Incasso en DebiteurenbeheerIncasso en Debiteurenbeheer
AdvocatuurAdvocatuur