Heijkoop Groep Locatie

e.: info@heijkoopgroep.nl      t.:050 525 00 50

Home
Diensten
Debiteurenbeheer
Buitengerechtelijke incasso
Juridische incasso
Deurwaardersdiensten
MKB Incassoscan
Detachering
Over Heijkoop
Wie zijn wij?
Geschiedenis
MVO en betrokkenheid
Vacatures
   Commercieel medewerker
   binnendienst

   Accountmanager New Business
Contact

 

Disclaimer        Privacystatement         Site-overzicht

Copyright © 2018 Heijkoop & Partners - Gerechtsdeurwaarder/incasso Groningen.

Incassokosten berekenen

 

    Openingstijden

Openingstijden:

Ma-Vr van
08.30 - 17.00 uur

    Telefonisch bereikbaar

Telefonisch
bereikbaar:

Ma-Vr van
08.30 - 16.30 uur


 

        Waarom Heijkoop?

AdresLaan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
Telefoonnummer

050 525 00 50

E-mail

info@heijkoopgroep.nl

Twitter     LinkedIn

 

Privacystatement

Heijkoop & Partners is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in Heijkoop & Partners als bedrijf. Heijkoop & Partners ziet het als een verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina staat aangegeven dat gegevens Heijkoop & Partners verzamelt en waarom Heijkoop & Partners deze gegevens verzamelt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Heijkoop & Partners. U dient zich ervan bewust te zijn dat Heijkoop & Partners niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dit privacybeleid te accepteren.

Heijkoop & Partners respecteert ook de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Heijkoop & Partners verschaft vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke

HEIJKOOP & PARTNERS  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat HEIJKOOP & PARTNERS  beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. HEIJKOOP & PARTNERS  is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeen- stemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Wat verzamelen we en waarom doen we dat?

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon.  HEIJKOOP & PARTNERS  verwerkt veel persoonsgegevens, waaronder regelmatig een aantal bijzondere persoonsgegevens. Naast de wetgeving vanuit de AVG heeft HEIJKOOP & PARTNERS ook te maken met de wetgeving die specifiek geldt voor de gerechtsdeurwaarders.

Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens. Dat kan van u of u en uw partner zijn als er bijvoorbeeld een gezamenlijke schuld is. Als u wordt vertegenwoordigd door een ander, bijvoorbeeld een bewindvoerder, schuldhulpverlener of advocaat, dan verzamelen we ook van deze persoon een beperkt aantal (contact)gegevens.
Voor een minderjarige met een schuld, verzamelen en gebruiken we ook de gegevens van de ouder(s) of van de voogd.

Cameratoezicht

We hebben een toegangscamera voor uw en onze veiligheid. Deze camera wordt louter gebruikt voor toegangscontrole. De beelden worden niet opgeslagen.

Wat zijn onze verwerkingsdoeleinden?

De verwerking van persoonsgegevens door de gerechtsdeurwaarder geschiedt ten behoeve van:

De categorieën van gegevens die wij verwerken

De verwerking van persoonsgegevens kan betrekking hebben op:

Grondslag van de verwerking

HEIJKOOP & PARTNERS  moet het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit de AVG.
Het grootste gedeelte van de verwerkingen gebeurt vanuit:

Wij delen uw gegevens met externe partijen, welke zijn dat?

Als dit voor de uitoefening van de ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden nodig is, delen wij uw gegevens met externe partijen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld onze opdrachtgever, rechterlijke instanties, openbare- en gesloten registers, de inkomstenbron, slotenmakers, andere gerechtsdeurwaarders en het digitaal beslagregister één en ander uitsluitend - voor zover nodig bij het verrichten van de bij of krachtens de wet opgedragen taken en werkzaamheden.De gegevens worden incidenteel door HEIJKOOP & PARTNERS  aan een instantie in een derde land verstrekt, indien internationale verdragen dit vereisen.
Verstrekking van gegevens vindt niet plaats als dit in strijd zou zijn met de geheimhoudingsplicht van HEIJKOOP & PARTNERS .Ook hier is voor HEIJKOOP & PARTNERS  de Gedragscode gerechtsdeurwaarders ter bescherming persoonsgegevens leidend.

Waar worden de persoonsgegevens door HEIJKOOP & PARTNERS  opgeslagen?

Uw persoonsgegevens, zoals verwerkt door Heijkoop & Partners, worden opgeslagen in fysieke dossiers op het kantoor in Groningen, in de datacentra van Eurosystems,

 

Beveiliging persoonsgegevens

Voor het hosten van  van de website maakt HEIJKOOP & PARTNERS gebruik van de diensten van TriplePro, een Nederlands bedrijf gevestigd te Groningen. Voor het managen van haar e-mail verkeer maakt HEIJKOOP & PARTNERS gebruik van de exchange services gehost door Eurosystems. HEIJKOOP & PARTNERS en Eurosystems zijn overeengekomen dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van, onbedoeld  en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens en/of e-mail verkeer te voorkomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

HEIJKOOP & PARTNERS  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. HEIJKOOP & PARTNERS  bewaart uw gegevens tien jaar volgens de Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit en het daarbij behorende reglement.
Indien noodzakelijk kan HEIJKOOP & PARTNERS  besluiten dat documenten en/of gegevens voor een langere termijn worden bewaard.

U wilt wat vragen of aanpassen?

HEIJKOOP & PARTNERS  streeft ernaar om de gegevens correct in haar systemen te verwerken. Mocht u desondanks merken dat uw gegevens niet juist zijn verwerkt dan horen wij dit graag. U heeft bijvoorbeeld recht op inzage in of correctie van uw gegevens.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens HEIJKOOP & PARTNERS  van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. HEIJKOOP & PARTNERS  behandelt uw verzoek binnen een maand na ontvangst.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

HEIJKOOP & PARTNERS  dient hierbij wel uit te gaan van de officiële (overheids) registers. Wilt u bijvoorbeeld uw adres laten wijzigen, dan moet u dat eerst in de Basisadministratie Persoonsgegevens van uw gemeente wijzigen.

 

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

HEIJKOOP & PARTNERS  
AVG
Laan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen

 

Hoe u een klacht kunt indienen?

Daarnaast bestaat voor de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan.
Autoriteit Persoonsgegevens

Bezoekadres:
Bezuidenhoutseweg 30 (alleen volgens afspraak)
2594 AV Den Haag

Postadres:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Telefoon: 0900-2001201 (gebruikelijke telefoonkosten)

 

Meldplicht datalekken en andere eisen vanuit de AVG

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. HEIJKOOP & PARTNERS  zal als verwerkingsverantwoordelijke melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en het naleven van de AVG is onderdeel van ons dagelijks beleid. Naast een datalekprotocol heeft HEIJKOOP & PARTNERS  ook een register voor de verwerkingsactiviteiten opgesteld, is er beleid voor het doen van een Privacy impactanalyse (PIA), worden er verwerkersovereenkomsten afgesloten en worden onze medewerkers met betrekking tot het informatiebeveiligingsbewustzijn getraind.

Functionaris voor de gegevensbescherming

HEIJKOOP & PARTNERS  heeft een functionarisvoor gegevensbescherming (FG) aangesteld, te weten: Dhr. M. Haijema.
 

Hij is als volgt te bereiken:

Per post:
Laan Corpus den Hoorn 102-2, 9728 JR Groningen (t.a.v. de Functionaris voor de gegevensbescherming)

Per e-mail: m. haijema@heijkoopgroep.nl
Per telefoon:  050-5250050

Heeft u vragen over de gegevens die HEIJKOOP & PARTNERS  verzamelt, of hoe wij deze verwerken, neemt u dan contact met hem op. Ook bij de constatering van een (mogelijk) datalek of vragen hierover kunt u contact opnemen met de FG. 

Cookies/website

Heijkoop & Partners verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in het profiel van haar klanten. Zo kan zij haar diensten hierop afstemmen.
Deze website maakt gebruik van "cookies" om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van Heijkoop & Partners of van een derde partij. Heijkoop & Partners gebruikt deze informatie tevens om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik.

Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op de Heijkoop & Partners website en/of andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden 


Heijkoop & Partners verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij zij vooraf uw toestemming heeft gekregen.

Derden 


Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Heijkoop & Partners-medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen 


Deze privacyverklaring is afgestemd op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

A

 

kbvg

 

Schrijf u in voor de Masterclass
 

header
header
Heijkoop & Partners
Heijkoop & Partners
Juridisch adviesJuridisch advies
Incasso en DebiteurenbeheerIncasso en Debiteurenbeheer
AdvocatuurAdvocatuur