Heijkoop Groep Locatie

e.: info@heijkoopgroep.nl      t.:050 525 00 50

Home
Diensten
Debiteurenbeheer
Buitengerechtelijke incasso
Juridische incasso
Deurwaardersdiensten
MKB Incassoscan
Detachering
Over Heijkoop
Wie zijn wij?
Geschiedenis
MVO en betrokkenheid
Vacatures
   Commercieel medewerker
   binnendienst

   Accountmanager New Business
Contact

 

Disclaimer        Privacystatement         Site-overzicht

Copyright © 2018 Heijkoop & Partners - Gerechtsdeurwaarder/incasso Groningen.

Incassokosten berekenen

 

    Openingstijden

Openingstijden:

Ma-Vr van
08.30 - 17.00 uur

    Telefonisch bereikbaar

Telefonisch
bereikbaar:

Ma-Vr van
08.30 - 16.30 uur


 

        Waarom Heijkoop?

AdresLaan Corpus den Hoorn 102-2
9728 JR Groningen
Telefoonnummer

050 525 00 50

E-mail

info@heijkoopgroep.nl

Twitter     LinkedIn

 

Nieuws

 

10 december 2012

KBvG pleit voor herziening van de verouderde regels voor inbeslagname

Gerechtsdeurwaarders ervaren de effecten van de tenuitvoerlegging van een uitspraak van de rechter in de praktijk. Zij zien als geen ander wanneer de wet verouderd is en aan modernisering toe is. En dat is hoog tijd daar waar het de wetsartikelen over de beslagverboden betreft. “Het beslagverbod is verouderd en moet bij de tijd worden gebracht”, zo vat John  Wisseborn, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders (KBvG)  het krachtig samen.


De artikelen 447 en 448 Rv bepalen op welke inboedelgoederen een deurwaarder geen beslag mag leggen. Dit verbod is sinds 1838 nauwelijks gewijzigd en is gebaseerd op de eerste levensbehoeften uit die tijd. Volgens de KBvG moeten de regels voor inbeslagname dringend worden herzien, zo blijkt uit een vandaag verschenen preadvies. “Het préadvies dat vandaag gepresenteerd wordt is om de discussie en gedachtenvorming binnen de KBvG op gang te brengen en te komen tot aanbevelingen aan de politiek”, aldus Wisseborn.

Er mag nu geen beslag worden gelegd op kleding, bed en beddengoed en eten en drinken voor een maand. Dit is in de huidige tijd te weinig om een schuldenaar een sociaal minimum te garanderen. Uit het advies blijkt dat deurwaarders in de praktijk weliswaar prudent omgaan met het beslag op inboedelgoederen, zo  leggen zij bijvoorbeeld geen beslag op spullen waarvan zij vinden dat een schuldenaar  daarover  vanuit   menselijk  oogpunt  moet  kunnen  beschikken.  Die  praktijk  moet verankerd worden in de wet, vinden de  gerechtsdeurwaarders. Maar, zo waarschuwt Wisseborn, “het beslag- en executierecht is een wetssysteem waar je wijzigingen met beleid en verstand moet toepassen.  Ik  ben  beducht  voor  maatregelen  die  bijdragen  aan  het  ontstaan  van  een  groep “onaanraakbaren”  wier inkomen en bezittingen niet meer zijn te beslaan. Deze groep kan daardoor geheel buiten de maatschappij komen te staan in die zin dat er geen enkele prikkel meer ontstaat om hulp  te  zoeken,  eenvoudigweg  omdat  de  schuldensituatie  niet  meer  als  problematisch  wordt ervaren.”

In het preadvies maakt de KBvG een onderscheid tussen niet-willers en niet-kunners. De eerste groep schuldenaren wil niet betalen, de tweede groep kan niet betalen. Voor de laatste groep stelt de KBvG voor dat  geen beslag kan worden gelegd op bovenmatige inboedel, op voorwaarde dat zij hulp zoeken bij een schuldhulpverlener.

“Gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners zijn communicerende vaten”, aldus Wisseborn. “De maatregelen die een gerechtsdeurwaarder uit kracht van de wet neemt zet een schuldenaar onder druk  en  die druk  is vaak noodzakelijk om  hem tot  naleving van de  rechterlijke veroordeling te brengen, maar ook om hem te doen inzien dat de problemen hem wellicht boven het hoofd groeien. De schuldensituatie wordt door deze druk alsnog als een problematische ervaren. Daarmee ontstaat er een prikkel om hulp te zoeken”.

 

kbvg

 

Schrijf u in voor de Masterclass
 

header
header
Heijkoop & Partners
Heijkoop & Partners
Juridisch adviesJuridisch advies
Incasso en DebiteurenbeheerIncasso en Debiteurenbeheer
AdvocatuurAdvocatuur